Prawo

środa, 28 październik 2015 17:27

Nie zostaw po sobie problemów

Napisane przez radca prawny Marcin Kozłowski
  • wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę
  • Wydrukuj
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Z chwilą śmierci osoby (spadkodawcy) powstaje spadek. Jest on ogółem praw i obowiązków należących do spadkodawcy, które na skutek jego śmierci przejdą, w drodze dziedziczenia, na jego następców prawnych (spadkobierców): w ten sposób wejdą oni w sytuację prawną spadkodawcy.

Spadkobierców wyznacza spadkodawca w testamencie przy dziedziczeniu testamentowym albo przepisy prawa przy dziedziczeniu ustawowym.
    Dziedziczenie ustawowe będzie miało miejsce, gdy spadkodawca nie sporządzi testamentu lub jego testament okaże się nieważny albo wyznaczeni w testamencie spadkobiercy nie zechcą lub nie będą mogli objąć spadku. Odnosić się może do całego spadku lub jego części. W pierwszej kolejności do dziedziczenia powołani są po równo dzieci spadkodawcy oraz współmałżonek, przy czym małżonek otrzyma nie mniej niż ¼ całości spadku. Jeżeli dziecko nie dożyje śmierci spadkodawcy, to w jego miejsce wejdą zstępni. Spadek przypadnie małżonkowi (½) i rodzicom (po ¼), gdy spadkodawca nie miał dzieci. Jeżeli spadkodawca pozostawał w małżeńskiej wspólności majątkowej, to połowa wspólnego majątku pozostanie przy żyjącym współmałżonku jako jego własność, a spadek utworzy jedynie druga połowa majątku. Spadkobiercami mogą być także: rodzeństwo spadkodawcy i ich zstępni, dziadkowie, pasierbi.
    Dziedziczenie testamentowe zajdzie, gdy spadkodawca sporządzi ważny testament, obejmujący rozrządzenie majątkiem jednej osoby. Testament może zostać odwołany – w całości lub w części. Tylko mający pełną zdolność do czynności prawnych spadkodawca może sporządzić i odwołać testament. Jeżeli sporządzi nowy testament, nie zaznaczając, że poprzedni unieważnia, odwołaniu ulegną te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego dokumentu.
Nieważność testamentu zajdzie, gdy spadkodawca nie był świadomy, działał pod wpływem błędu lub groźby.
Testamenty dzielą się na zwykłe i szczególne. Zwykłe to: 1) testament własnoręczny – napisany w całości pismem ręcznym, własnoręcznie podpisany i opatrzony datą, przy czym brak daty nie zawsze pociągnie za sobą nieważność testamentu, 2) testament notarialny – sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego, 3) testament allograficzny – sporządzony poprzez ustne oświadczenie ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec m.in. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Szczególne to testamenty: ustne, podróżne i wojskowe.
Zaleca się, aby testament spisać przed notariuszem. To najbezpieczniejsza forma, zwłaszcza, że koszt nie jest wysoki.Dodaj tutaj swoją ofertę >>>


Czytany 1102 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 grudzień 2015 13:07