Prawo

Prawo

Prawo (1)

Z chwilą śmierci osoby (spadkodawcy) powstaje spadek. Jest on ogółem praw i obowiązków należących do spadkodawcy, które na skutek jego śmierci przejdą, w drodze dziedziczenia, na jego następców prawnych (spadkobierców): w ten sposób wejdą oni w sytuację prawną spadkodawcy.